Contact Us

Contact Tel

0756-6318588-8577

CYGIA Zhuhai

3rd Road, Xinqing Science & Technology Industrial Park,
Doumen District, Zhuhai, China

E-Mail

marketing@cygia.com 

 

Wechat Qrcode

CYGIA US 
Address:1391 Selo Drive. Sunnyvale, CA 94087,USA

CYGIA Suzhou 
Address:No.5 South Guandu Road, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, China

CYGIA Shenzhen 
Address: No.3332 Songbai Road, Guang ming new district, Shenzhen, China